Styrelse för år 2024

         

Rita Isaksson                            ordförande             rita.isaks(at)gmail.com

Marika Kullberg                        sekreterare             marika.kullberg(at)2me.fi

Johan Lindholm                        vice-ordförande      johanlindholm76@gmail.com

Nadine Peltonen                       kassör                    nadinepeltonen@hotmail.com                  Birgitta Berglund                       medlem                  gittaberglund(at)gmail.com

Clara Westerlund-Horttana       projektansv.            clarawh60(at)gmail.com

Caj Fagerström                         medlem                  caj.ingemar.fagerstrom(at)gmail.com 


 

Sören Isaksson                          suppleant 

Benita Udd                                 suppleant